Direkt zum Inhalt

ถ้าไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้เป็นปลอกหมอนคุณ

ถุงผ้า01

ปลอกหมอนคู่รักบอยมีทส์เกิร์ลทุกใบนอกจากจะ ออกแบบมาด้วยความรักโดยทีมดีไซเนอร์ฮิวแมนท ัชแล้ว ในส่วนของการพิมพ์ลวดลายและการตัดเย็ เรายังบรรจงทำแต่ละชิ้นทุกขั้นตอนด้วยมือโด ยร่วม กับทีมงานมืออาชีพและแม่บ้านในชุมชน

เพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานระดับสากลพวกเราตั ้งใจ พิถีพิถัน และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเ พื่อให้ผลงานของเรากลายเป็นของขวัญชิ้นพิเศ Mehr erfahren ขวัญสำหรับคนพิเศษของคุณ

แต่แม้ว่าเราจะตั้งใจอย่างที่สุด แต่ในระหว ่างขั้นตอนการผลิตก็ยังมีงานบางชิ้นที่ออกม ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งปลอกหมอนเหล่านั้นก็จะถูก Mehr ...

ทุกปีทางแบรนด์จะรวบรวมผืนผ้าปลอกหมอนที่ไม Eine limitierte Edition Mehr anzeigen ชสาขาเทอร์มิน่อล 21 Tage vor dem Start ร้านค้าตัวแทนของแบรนด์ในต่างประเทศ

2019 นี้ ถุงผ้า Ich bin nicht 100 % perfekt บให้แก่ลูกค้าทุกท่าน สำหรับลูกค้าออนไลน์หา Weitere Informationen finden Sie unter Human Touch' Upcylced Project ั่งซื้อสินค้านะค่ะ ถุง ผ้ามีจำนวนจำกัดค่ะ

ถุงผ้า02 ถุงผ้า03ถุงผ้า04

Hinterlasse einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht..

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Beginn mit dem Einkauf

Optionen wählen