Direkt zum Inhalt

ประวัติศาตร์การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

W_CHECK_YOUR_LOVE_1

ปลอกหมอนคู่รัก Doktor, Dortor, bitte überprüfen Sie, was Sie lieben! ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากการที่ฮิวแมนท ัชต้องการให้ทุกคู่รักหมั่นดูแลหัวใจของกัน และกัน ดีไซน์นี้มีพิมพ์บนปลอกหมอนคู่รัก ปลอกหมอนยาวบอดี้ ถ้วยกาแฟ และแก้วน้ำคู่รัก

„รักษ์ด้วยรัก“... ดอกเตอร์แดน บีช แบรดลีย์ มิชชั Mehr erfahren จจุบันของไทย
ขอขอบคุณคุณวินทร์ เลียววาริณ ที่เรียบเรียง เรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน องไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจที่เปี่ยมศรัทธาใ นคริสตศาสนา ความหวังที่จะนำข่าวประเสริฐมาใ ห้แก่ชาวสยาม และความรักที่มีต่อ พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ของมิชชันนารีอเมริ กัน ดอกเตอร์แดน บีช แบรดลีย์


ชาวบ้านมุงกันข้างนอกโอสถศาลา พวกเขาคุยกัน ว่าหมอคนใหม่จะตัดแขนพระ พวกเขาเชื่อว่าหาค.ใุ รถูกผ่าตัดจะต้องตาย
วันก่อนในงานฉลองที่วัดประยุรวงศ์ กระบอกบร รจุดินดำทำพลุแตกระเบิด คนตายแปดคน พระรูปหนึ ้งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แขน นใดรักษาได้ และหากไม่ทำอะไร แผลจะเน่า พระจะ มรณภาพ ชาวบ้านพา พระไปยังที่พึ่งสุดท้าย บ้านหมอฝรั่ง

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2380 Jahre alt นสยาม การตัดแขนผ่านไปด้วยดีโดยไม่มียาสลบ พร ะรูปนั้นมีชีวิตรอด

หมอฝรั่งเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอเมริก า สู่โลกใหม่ที่เขาไม่เคยเห็น ชีวิตเขาเต็มไป เปลี่ยนแปลง

หมอฝรั่งเป็นหมอ แต่เมื่อมาอยู่เมืองไทย เขา กลายเป็นปลัด - ปลัดเล
……………….

Bradley

แดน บีช แบรดลีย์ (Dan Beach Bradley) ชาวอเมริกัน ป่วยเมื่ออาย ุยี่สิบ หูมีอาการหนวก เขาสวดภาวนาในโบสถ์ขอใ ห้หายจากอาการป่วย ต่อมาเขาก็หายป่วย และเลื่ อมใสในศาสนาอย่างยิ่ง เขาศึกษาวิชาแพทย์เพื่ อ เผยแผ่ศาสนาคริสต ์

Mitglieder des American Board of Commissioners for Foreign Missions ผ่นดินไกลโพ้น

เขาเลือกเดินทางไปสยาม

ในปี พ.ศ. 2377 กับเอมิลี ภรรยาและมิชชันนารีกลุ่มหนึ่ง พวกเ แล้วเดินเรือต่ อไปที่สิงคโปร์ ใช้ชีวิตในสิงคโปร์หลายเดือน ก่อนเดินทางต่อไปสยาม

เรือพากลุ่มมิชชันนารีถึงกรุงเทพฯราตรีวันท Vor 18 Tagen. 2378 Teil 3

„สุขสันต์วันเกิดปีที่ 31“

ใช่ วันเหยียบแผ่นดินไทยเป็นวันเกิดของเขา

และเป็นวันเกิดของเรื่องใหม่ๆ มากมายของสยา มประเทศ
……………….
หมอแบรดลีย์เปิดโอสถศาลาแห่งแรกในสยามข้างว ัดเกาะ (วัดสัมพันธวงศ์) รักษาคนไข้และเผยแผ่ศ าสนาคริสต์ การรักษาประสบความสำเร็จ ตรวจคนไข ้นับร้อยคนต่อวัน ชาวบ้านเรียกหมอว่า หมอบรัด เลย์บ้าง ปลัดเลบ้าง

เป็นที่มาของ 'ปลัด' ฝรั่งในแผ่นดินไทย

„พวกคุณต้อ งย้ายออกจากที่นี่“
„Was?“
„ทางการกดดันผม เนื่องจากย่านนี้มีคนจีนมาก ท Mehr erfahren ยากต่อการปกครอง“
„Was?“
„คุณอาจย้ายไปที่กุฎีจีน ถิ่นชาวโปรตุเกส“

บริเวณใกล้ โบสถ์วัดซางตาครูซ จุดเดียวกับร้านชักภาพของ ฟรานซิศ จิตร เช่าที่ดินหน้าวัดประยุรวงศาวาส ของเจ้าพระยาพระคลัง ผู้ต่อมาคือสมเด็จเจ้าพ ะยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เปิดทำการโอสถศาลาใหม่เมื่อเดือน Datum 2378
……………….

หลังการผ่าตัดพระสำเร็จ หมอบรัดเลย์แสดงฝีม Das ist kein Problem กหน้าผากของชายผู้หนึ่งสำเร็จ ต่อมาก็ผ่าตัด ักษาต้อกระจก ต้อเนื้อ สำเร็จ ผู้คนเริ่มเชื่ อถือการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน

เขาต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงโน้มน้าวใจคนไท ยให้เชื่อเรื่องการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษด้ วยเชื้อหนอง เริ่มที่ปลูกฝีให้กับชาวต่างชาต ในสยาม เมื่อชาวบ้านเห็นว่าป้องกันฝีดาษได้จ ริง จึงยอมปลูกฝีกัน

ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินก้อนหนึ่งซื ้อเชื้อหนองฝีโคที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา อีุ ทั้งทรงให้แพทย์หลวงศึกษาวิธีการปลูกฝีจากห มอบรัดเลย์

หมอบรัดเลย์พยายามชี้แนะให้คนไทยเลิกธรรมเน ียมการอยู่ไฟหลังคลอด เพราะเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตของมารดาหลังคลอด

ขณะที่หมอบรัดเลย์รักษาคนไข้ ภรรยาเอมิลีก็ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในวัง

การรักษาแบบตะวันตกของหมอบรัดเลย์เข้าถึงพร ะกรรณเจ้าฟ้ามงกุฎ (ต่อมาคือรัชกาลที่ 4) ลานั้นผนวชอยู่ที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร รั บสั่งให้หมอเข้าเฝ้า เพื่อถวายการรักษาพระโร คลมอัมพาตจนทุเลา หมอบรัด เลย์จึงได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทตั้งแต่น ั้น ทรงสนทนาเรื่องทั่วไปในโลก ทั้งวิทยาศาสต ร์และอื่นๆ

หมอบรัดเลย์ยังทำหน้าที่เป็นผู้ร่างและแปลจ ดหมายภาษาอังกฤษถวายงาน ไปจนถึงการทำหน้าที่ Nicht verfügbar
……………….
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาถึงเมื่อฝ่ายศาส นาในสหรัฐฯตัดสินใจยุติการสนับสนุนภารกิจขอ Mehr erfahren บ้าน แต่หมอบรัดเลย์ต้องการอยู่ต่อ

เขาบอกภรรยาว่า „หากจะอยู่ต่อไป เราต้องมีราย ได้เพียงพอ“

„เราจะทำอะไร?“
„คณะมิชชันนารีทิ้งแท่นพิมพ์ไว้ เราสามารถดำ “
„แต่ตัวพิมพ์ไทย…“
“ มาใช้ชั่วคราวไปก่อน แล้วค่อยประดิษฐ์ตัวพิม พ์ไทยขึ้นเอง“

ในปี พ.ศ. 2382 ประกาศของราชการ เช่น ประกาศห้ามสูบและค้าขาย ฝิ่น พิมพ์จำนวนเก้าพันฉบับเผยแพร่ชาวบ้าน

ในปี 2384 ำเร็จครั้งแรก หนึ่งในงานสิ่งพิมพ์ชิ้นแรกๆ ค 200 Sekunden pro Woche ิธีรักษาโรค

งานพิมพ์ในยุคแรกของหมอบรัดเลย์เป็นงานเผยแ พร่ศาสนาเป็นหลัก จึงเ ริ่มพิมพ์งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเผยแผ่ศาสนาค Ja

4 Stunden 2387 Minuten ์ฉบับแรกของสยาม ชื่อ หนังสือจดหมายเหตุ บางก อกรีคอเดอ (Bangkok-Recorder) ักเขียน เสนอข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเุ ศ ข้อมูลวิทยาการต่างๆ การแพทย์ การพาณิชย์ ของสยามและต่างประเทศ พงศาวดารต่างๆ

800px_Bangkok_Recorder

……………….
ความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งมาเยือนเมื่อเ อมิลีเสียชีวิตด้วยวัณโรค เขาจึงพาลูกสามคนก ลับสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2390-2393

สามปีต่อมา เขาก็กลับมาสยามอีกครั้งโดยได้ท Mehr erfahren Sarah Blachly (Sarah Blachly)

Das ist nicht alles ชสำนัก

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งในบ้านเมือ งเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2394 ดำรงอยู่ในราชสมบัติ 27 ปี พระราชวงศ์และเสน Mehr erfahren วชิรญาณะ เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ ยู่หัว

ปีถัดมา รัชกาลที่ 4 Stunden Mehr anzeigen ณปากคลองบางกอกใหญ่ ใกล้ป้อมวิชัยประสิทธิ์ ง Mehr erfahren Das ist nicht der Fall ประถม ก. กา งานวรรณคดีต่างๆ ตำราแพทย์ พจนานุกรมบาลี นิราศลอนดอน, จินดามณี ราชาธิราช สามก๊ก เลียดก ๊ก ไซ่ฮั่น ไปจนถึงราชกิจจานุเบกษาฉบับแรกของ สยามเมื่อ พ.ศ. 2401

ในปี พ.ศ. 2404 (ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกูร) กล่าวว่า „ข้าพเจ้าปรารถนาจะตีพิมพ์ นิราศเมืองลอนดอน ของหม่อม“

ในปี พ.ศ. 2400 Stunden. Die Antwort lautet: ได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นล่ามหลวงไปกับคณะรา ชทูตไทย เชิญพระราชสาสน์และเครื่องมงคลราชบร ณาการ เดินทางไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอ เรีย เป็นที่มาของต้นฉบับ นิราศเมืองลอนดอี.ทุ ่ แต่งขึ้นหลังจากเดินทางกลับมาสองปี

„ข้าพเจ้าจะชำระค่าลิขสิ Mehr als 400 Minuten“
นับเป็นการซื้อขายลิขสิทธิ์ตีพิมพ์หนังสือค รั้งแรกในสยาม

บิดาแห่งการพิมพ์ของสยามผลิตงานออกมาต่อเนื ่อง พัฒนาวงการศึกษาไทยไปโดยปริยาย
……………….
ชาวบ้านมุงกันข้างนอกโอสถศาลา พวกเขาคุยกัน ว่าหมอบรัดเลย์กำลังป่วยหนัก หมอกำลังจะตาย
ปีนี้หมออายุ 69 Sekunden ่มาเยือนทำให้หมอล้มป่วยหนัก

หลังจากทำงานเพื่อแผ่นดินไทยมาเกือบสี่สิบป 23 Stunden ยน พ.ศ. 2416 สิริอายุ 69 Stunden vor dem Start นนเจริญกรุง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

หมอฝรั่งจากโลกไปโดยไม่มีทรัพย์สมบัติ จดหม 5.บั นทึกว่า „ให้ช่วยในการก่อขุดศพหมอปลัดเลที่เง ินยังขาดอยู่ 120 Minuten พ 200 เหรียญ

แหม่มซาราห์ แบลกลี ไม่ได้กลับไปอเมริกาเลยต ลอดชีวิต นางเสียชีวิตเมื่อ 16 Tage พ.ศ. 2436 อายุ 75 Sekunden vor 43 Sekunden ูกของนางทุกคนเดินทางกลับอเมริกา ยกเว้นลูกส าวชื่อไอรีน (แหม่มหลิน) ยังอยู่เมืองไทยจนแก่ Mehr erfahren กองทัพเรือ

แดน บีช แบรดลีย์ เป็นมากกว่าหมอ เป็นผู้ปฏิร ูปประเทศ เป็นผู้ให้ความรู้ เป็นผู้เปลี่ยนแป ลงสยาม เป็นเข็มทิศสังคมไทย
Das ist nicht der Fall

คนต่างชาติบางคนเป็นคนไทยยิ่งกว่าคนไทย ฝัง หัวใจในแผ่นดินไทย ฝังร่างกายบนแผ่นดินไทย

Die Antwort lautet: งพระเจ้าสำเร็จลุล่วง
……………….
วินทร์ เลียววาริณ

(https://www.facebook.com/winlyovarin)

https://th.wikipedia .org/wiki/แดน_บีช_บรัดเลย์

Hinterlasse einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht..

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Beginn mit dem Einkauf

Optionen wählen