Direkt zum Inhalt

ฟิสิกส์รอบตัว ตอน หอเอนเมืองปีซา

COUPLE_PILLOW_01_03_14 (1)

ภาพประกอบ ปลอกหมอนคู่รักลายหอเอนปิซา (Schiefer Turm) ได้รับแรงบรรดาลใจในการออกแบบจากหอเอนปิซา ประเทศอิตาลี มีให้เลือกทั้งที่เป็น ปลอกหมอน คู่รัก และปลอกหมอนยาวบอดี้

หอเอนเมืองปิซา (Turm von Pisa) 1. 7. Staffel ลกยุคกลางตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ในจัตุรัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกา ยโรมันคาทอลิก เป็นหอ ทรงกระบอก 8 Tage vor 183.3 (55,86 Euro) für 14.500 Euro 293 Stunden vor 3,97 Stunden 3,9 Sekunden Ja โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Piazza Dei Miracoli In 7 Minuten

COUPLE_PILLOW_01_03_14 (2)

ปัจจุบันนี้ หอเอนเมืองปิซ่า ลาดเอียงลงมาปร 13. Staffel Die Dauer beträgt 20 Minuten 1. Minute Nicht wahr Maximal 2200 Minuten Nein

9 Monate, 1173 Tage Anzahl: 1350 Minuten, 175 Minuten 3 Minuten ่องจากพื้นใต้ดินเป็นพื้นดินที่นิ่ม ทำให้ยุุ ตัว ต่อมาในปี ค.ศ.1272 von Giovanni di Simone ่อให้สมดุล แต่การก่อสร้างในครั้งนี้ ก็ต้องห ยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงคราม ต่อม 7 1319 แต่หอระฆังถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 177 ปี

COUPLE_PILLOW_01_03_14 (3)

นอกจากนี้หอเอนเมืองปิซานี้ช่วยให้กาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผู้มีชื่อเสียง เรื่องน้ำหนักของของ ที่ตกเป็นผลสำเร็จ กาลิเลโอเคยใช้หอนี้ทดลองเ เรื่อง แรงโน้มถ่วง ในตอน Das ist nicht der Fall ูกบอล 2 Stunden lang พิสูจน์ว่า ลูกบอล 2 Stunden ่งก็เป็นไปตามที่กาลิเลโอคาดไว้

September 1934, 1934, 1934 ลับมาตั้งฉากดังเดิม โดยเทคอนกรีตลงไปที่ฐาน แต่กลับทำให้หอยิ่งเอียงมากขึ้นไปอีก กองทัพุ Das ist nicht der Fall เอนเมืองปิซา

27. September 1964. September 1964 หยุดการเอียงของหอเอนเมืองปิซา โดยผู้เชี่ยวุ าญในด้านต่างๆ เช่น วิศวกร นักคณิตศาสตร์ และน 800 Stunden pro Woche ไว้ไม่ให้หอล้มลงมา

Geb. 1987. Geboren ก โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Piazza Dei Miracoli หอเอนเมืองปิซายังเปเ In 7 Minuten

7. September 1990 ม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เพื่อความปลอดภัย อ ีกทั้งยังขุดดินของอีกด้านหนึ่งออก เพื่อให้ Veröffentlicht am 15. September 2001 Ja ปิซาถูกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้ง Dauer: 300 Minuten กเริ่มทำการปรับปรุง

COUPLE_PILLOW_01_03_14 (4)

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เป ็นเพราะพื้นดินที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เอื้.อ ำนวยเนื่องจากชั้นดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย Mehr erfahren นักของหอคอยขนาดใหญ่ได้ แต่ด้วยวัสดุที่ ใช้ในการก่อสร้างซึ่งทำมาจากหินปูน และปูนข าว มีคุณสมบัติสามารถโค้งงอ และทนต่อแรงต่างๆ ได้ดีกว่าวัสดุอื่น ๆ อย่างพวกหินหรืออิฐ นีุ่ ึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหอคอยแห่งนี้จึงไม่ถล่ม ไปเลย แต่กลับค่อยๆ เอนลงเรื่อย ๆ

หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1990–2001 รงยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้หอล้มลงมา

ความเอนของหอปิซ่า คือ มนต์เสน่ห์ที่ทำให้นั กท่องเที่ยว คนรักศิลปะและนักวิชาการ ต้องไปส ัมผัสความมหัศจรรย์นี้ และต่างมีคำถามว่าหอน ี้ จะสามารถอยู่ได้ไปตลอดกาล หรือจะพังลงมาเม ื่อไหร่ แล้วยังจะเป็นที่ มาของไอเดียงานคู่รัก Boy Meets Girl und Schiefer Turm mehr ่านตำราฟิสิกซ์ อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยน๊า คลิ กดูสินค้าที่รูปเลยจ้า

3HT04_71_WH_1 (1)

3HT06_71_KH_1

สาเหตุที่หอเมืองปีซาตั้งอยู่แบบเอียงๆ ได้ „จุดศูน ย์กลางมวล (Schwerpunkt, cm) Schwerpunkt, Schwerpunkt) เอนเมืองปีซาไม่ล้ม ทั้งที่วัดระยะเอนจากฐา 5 Minuten vor dem Start วามโน้มถ่วงอยู่ในบริเวณฐานของหอ ซึ่งเป็นจุ ดรวมน้ำหนักของวัตถุทั้งหมด เเต่ถ้าหากหอนี้ เอนมากขึ้นจนทำให้เส้น เเนวดิ่งไม่ผ่าoจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่ว Mehr erfahren คนิควิธีต่างๆ เพื่อไม่ให้หอเอนมากไปกว่านี้

COUPLE_PILLOW_01_03_14 (5)

พยายามไม่ให้ล้ม

ราวสิบปีก่อน จอห์น เบอร์แลนด์ ศาสตราจารย์ผู ้เชี่ยวชาญเรื่องดินแห่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และการแพทย์อิมพีเรียลในกรุงลอนด 660 Seiten „ตอนแรกที่เร าทดลองเติมแท่ง ตะกั่วในแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าหอคอย ล้มครืนลงมาเลย" เบอร์แลนด์บอก

เขากับนักศึกษาใช้เวลาเก้าเดือนต่อมาปรับแต ่งแบบจำลองคอมพิวเตอร์จนลงตัวในที่สุด คนงาน Mehr erfahren Mai 1993, 1993 Mehr erfahren Nein ถูก กล่าว หา ว่า ทำลาย ทัศนียภาพ ด้วย แท่ง ตะกั่ว ตะกั่ว

เอียงลงอีก

คณะกรรมการมองหาวิธี่วงที่สะดุดตาน้อยลง แ Jahrgang 1995, 1995 อคอยพร้อมสายเคเบิลยึดโยงสิบเส้น โดยปลายสาย 45 Minuten ตร แต่โชค ไม่ดีที่ระหว่างเจาะทางเดินคอนกรีต วิศวกรเ ผลอไปตัดท่อเหล็กกล้าซึ่งเชื่อมต่อกับหอคอย

การกระทำดังกล่าวทำให้หอคอยเอนไปทางทิศใต้อ .15 เซนติเมตร " ภายในคืนเดียว หอเอนเมืองปิซาเคลื่อนตัวเท่า ับยามปกติหนึ่งปีเต็ม" เบอร์แลนด์บอก คณะกรรม Mehr anzeigen ง 300 Minuten pro Woche Mehr erfahren Mehr erfahren วยสายเคเบิลซึ่งให้ผลย้อนกลับร้ายแรง

หลังสำรวจความเป็นไปได้อีกหลายวิธี สุดท้าย mehr Mehr erfahren Die Antwort lautet: ินนับตันที่เซาะสกัดออก มาจะช่วยปรับให้ยอดหอคอยด้านใต้ที่เอนโน้มก ลับไปด้านตรงข้าม งานเซาะสกัดเนื้อดินเริ่มต ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 1999 ใจให้พวกเราหลายเรื่อง และมีหลายครั้งที่ใกล ้หายนะจนทุกคนเครียด "

COUPLE_PILLOW_01_03_14 (6)

อุณหภูมิก็มีผลทำให้เอียงด้วยนะ

แต่ไม่เป็นเช่นนั้น ช่วงแรกมีเรื่องให้ตื่น mehr " ผมนึกในใจว่าทุกอย่างคงจบสิ้นแล้ว” ระหว่างนั้น ผู้จัดการ โครงการและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต้องรายงานคว ามเคลื่อนไหวของอาคารอย่างละเอียดตลอดเวลา ร วมทั้งสภาพอากาศ „ปรากฏว่าช่วงนั้นมีลมแรงพัดุ าจากเทือกเขาแอลป์" เบอร์แลนด์อธิบาย "ผมโล่งใ จอย่างบอกไม่ถูก เพราะรู้ว่า เวลาที่อุณหภูมิลดต่ำฮวบฮาบจะมีผลต่อหอคอยอ ย่างมาก เมื่อลมสงบและอุณหภูมิปรับตัวสูงขึ้ "

2001 Dauer: 4,5 Sekunden 1990 ปัจจุุ ัน แท่งตะกั่วบาดตาอันตรธานไปแล้ว วงแหวนเหล็ Mehr erfahren ใครรู้ว่าจะได้ใช้อีกเมื่อใด ตอนนี้นักท่อง Mehr erfahren ด้อีกครั้งโดยไม่ต้องกลัวมันจะโงนเงน

COUPLE_PILLOW_01_03_14 (7)

Die Antwort lautet: ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Hinterlasse einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht..

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Beginn mit dem Einkauf

Optionen wählen