HUMAN BEAR

Human Bear collection

คอลเลคชั่นสำหรับชาวหมีหัวใจสตรอง Don't worry Bear Happy มาร่วมกันปล่อยพลังและศักยภาพอย่างไม่มีกั๊ก และพร้อมลุยทุกอุปสรรคด้วยใจร่าเริง

Human Bear คอลเลคชั่นเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ผลิตด้วยวัสดุและขั้นตอนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผลิตตามสั่งเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียพลังงาน ทรัพยากร และมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างไม่จำเป็น